Reglement

Stichting Lesley en Sven Boerebach

Reglement1. Het Lesley Boerebach Talenten Toernooi vindt plaats op zaterdag 28 mei 2016 op sportpark

Langezand, Sportparkweg 5 te 8200 NA Lelystad.


2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB en van de KNVB afdeling Oost.


3. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij de KNVB.


4. De speelduur is 15 minuten in de poule, daarna 20 minuten echter de finale is 30 minuten.

Het begin- en eindsignaal van de wedstrijden wordt gegeven via de geluids- installatie. Tijdens

de finale bepaalt de scheidsrechter het begin- en eindsignaal.


5. Alle spelers dienen lid te zijn van de deelnemende vereniging. Uiterlijk een week van te voren dient de vereniging een lijst met namen en geboortedata van alle spelers bij de toernooicommissie in te leveren.

Dispensatiespelers zijn toegestaan, mits men in het bezit is van de geldige KNVB-dispensatie.


6. Vanaf de verliezersronde geldt bij gelijkspel drie penalty’s, nog gelijk, daarna om en om.


7. Ieder team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn.


8. Men wordt verzocht een eigen bal mee te nemen om in te trappen.


9. Bij het niet opkomen dagen van een team voor het spelen van een wedstrijd wordt een uitslag

van 3 - 0 aan de tegenpartij toegekend.


10. De eerst genoemde ploeg in het programmaboekje heeft de aftrap.


11. De ouders en de toeschouwers worden verzocht zich achter de lijnen van het voetbalveld op te blijven


12. Iedere vereniging dient reserveshirts mee te nemen. De eerste genoemde vereniging dient zo

nodig reserveshirts te gebruiken.


13. Eindigen meerdere teams tegelijk (eventueel winstpunten) dan beslist het doelsaldo. Is dit

ook gelijk dan beslist het aantal gescoorde voor doelpunten. Is dat ook gelijk, dan wordt de

beslissing verkregen door het onderlinge resultaat. Is de stand dan ook gelijk, dan tellen de  minste doelpunten tegen.


14. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Protesten worden niet ontvankelijk verklaard.


15. De scheidsrechter heeft de mogelijkheid om een straf van drie minuten te geven, indien een

speler van het veld wordt gezonden, is deze voor de rest van de wedstrijd uitgesloten.


16. Stichting Lesley en Sven Boerebach en sportvereniging sv Lelystad stellen zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van spelers en begeleiders. Het verdient aanbeveling dat goederen van waarde collectief worden bewaard.


17. Schade aan de accommodatie van sportvereniging SV Lelystad ‘67 aangericht door eendeelnemende speler zal aan de betreffende vereniging in rekening worden gebracht.


18. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.


Copyright Stichting Lesley en Sven Boerebach